arba   Registruotis

I dalis. Bendrųjų mąstymo gebėjimų testai

Išmėginkite naują testų sprendimo būdą: Spręsti Atnaujinta 2019.04.29
Lengvesnių klausimų testas: Spręsti
Sunkesnių klausimų testas: Spręsti
Atsitiktinai atrinktų klausimų testas: Spręsti

Testų temos

Skaičių sekos Mokytis
Skaičiavimas pagal lenteles Mokytis
Diagramos Mokytis
Procentiniai uždaviniai Mokytis
Verbalinės analogijos Mokytis
Nereikalingas žodis Mokytis
Figūrų matricos Mokytis
Figūrų sekos Mokytis
Figūrų analogijos Mokytis
Perkodavimas Mokytis
Silogizmai Mokytis
Raidžių sekos Mokytis
Nereikalinga figūra Mokytis

II dalis. Klausimai iš teisės aktų

Atsitiktinai atrinktų klausimų sprendimas: Spręsti
LR Konstitucija Aktuali redakcija Mokytis
LR korupcijos prevencijos įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Aktuali redakcija 
LR valstybės tarnybos įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR viešojo administravimo įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Aktuali redakcija Mokytis
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės nutarimu Aktuali redakcija Mokytis